Igazgató:
Guthné Schneider Mária
 Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola – Magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Ho SI Minh Tanárképzõ Fõiskola -Tanügyigazgatási szakértõ.

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola – Drámapedagógus.

1978 – a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában tanít, majd igazgatóhelyettes.

2001 - ben megalakítja a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskolát, melyet azóta vezet. A mûvészeti iskola az elmúlt 17 év alatt személyiségfejlesztõ, gyermekközpontú, a szülõk és a tanulók által szívesen választott intézményként mûködik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazgatóhelyettes:
Demeter Béla Istvánné (Marika)
 2002 óta tanít iskolánkban. 1983-ban szerzett diplomát Nyíregyházán, ének-zene szakon.1985-ben egy éves intenzív kurzuson vett részt Kecskeméten a Kodály Intézetben.10 évig tanult zongorázni, furulyázni, két évig fuvolázott.

 

 

 

 

 

 

Iskolatitkár:
Bednanics Jánosné (Judit)
Iskolá
 nkban az iskolatitkár feladatait látja el a kezdetek óta. Adminisztrációs munkája sokrétû, ugyanakkor a mûsorok, rendezvények segítõje is. A gyerekeket nagyon szereti, és segíti õket ahol tudja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanáraink:
Szolfézs:

Demeter Béla Istvánné (Marika)
Zongora és Szolfézs:
Kósa Dávid
1977. június 19-én, zenész családban születtem, Budapesten. 1991-ben felvételt nyertem a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium zongora tanszakára. 1992-tõl fölvettem az orgona fõtárgyat Elekes Zsuzsa növendékeként. 1996-ban zenei érettségimet orgona szakon szereztem meg. 1996-tól a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola hallgatója voltam ének-zene - egyházzene szakon. A négy év kiváló alkalmat nyújtott számomra, hogy kisebb-nagyobb csoportok elõtt szerepelhessek, és kommunikációs készségemet fejlesszem. Elsõ diplomámat 2000 tavaszán vehettem át.Ezt követõen a gyõri Széchenyi István Egyetemen folytattam tanulmányaimat orgona-szolfézs-kamaramûvész szakon Ruppert István irányítása alatt. Jelenleg, a tököli Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskolában tanítok zongorát, valamint a budapesti Weiner Leó Zeneiskolában szolfézst. 2014 – tõl a Zeneakadémia Liszt Kukac foglalkozásvezetõje vagyok. Az intézményekmellett számos magánnövendékkel is foglalkozom. A 2013-2014-es tanév folyamán az Oktatási Hivatal munkatársa voltam, mint mentor és vizsgáztató a gyakornokokat minõsítõ pilotprogramban. Rendszeresen játszom szólóesteken, rádiófelvételeken, kórus, vagy kamaraprodukció kísérõjeként. Közremûködtem többek között a Szombathelyi, valamint a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarok hangversenyein. A klasszikus elõadó-mûvészettel párhuzamosan más stílusú zenei együttesekben is szerepelek, és zeneszerzéssel is foglalkozom. Az Oscar Díjas Szabó István rendezésében bemutatott Az Ajtó címû film zeneszerzõje vagyok. Fõ profilom a tanítás, és az ezzel szorosan összekapcsolódó új módszerek, lehetõségek kiaknázása. Ilyen például az Uniós pályázatot nyert „Zene Másképp” program.
http://davidkosa.com
http://www.cdbaby.com/cd/davidkosa
https://www.youtube.com/c/DavidKosapiano

 

 
Harmonika:
Demjén Gergely
2008-ban szer
 ezett harmonikatanár diplomát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Tanárképzõ karán.

Harmonikát és kamarazenét 2007 óta tanít a "Szárny-nyitogató" Alapfokú Mûvészeti Iskolában.Célja a harmonika körzeti népszerûsítése, az alapfokú zenei mûveltség továbbadása és a tehetséges tanulók felkutatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitár:
Halász László
A Liszt Ferenc
 Zenemûvészeti Fõiskolán végzett 1985-ben. Szendrey-Karper Lászlónál szerzett gitártanári diplomát.

29 éve a Budapesti Operettszínház szóló gitárosa, élete során szólistaként szinte egész Európában fellépett (Németország, Franciaország, Olaszország, Románia, Luxemburg, Svájc, Ausztria). Elismert hegedû-készítõ mester, hangszerein kiváló mûvészek játszanak. 2003-tól a tököli „Szárny-nyitogató” Mûvészeti Iskola tanára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegedû:
N. Kovács Mariann
 Hegedûtanári diplomája megszerzése óta koncertezik és tanít. A hazai tapasztalatok mellett nagy jelentõségû számára 15 éves külföldi munkavállalása Spanyolországban és Finnországban. Tagja vagy szólistája volt szimfonikus zenekaroknak 20 éven keresztül, majd nemzetközi vonósnégyes elsõ hegedûse. 6 évig tanított Zaragozában a Zenemûvészeti Fõiskolán. Számtalan magánnövendéke is volt. Szólókoncerteket adott, filmzene hegedûse volt. Hazatérte után a kamarazenélést választotta, CD-, TV- és rádiófelvételek közremûködõje a mai napig. Tagja a Savaria Barokk Zenekarnak, mûvészeti vezetõje az Accordi Musicali együttesnek, vendégszereplõje több kamarazenekarnak külföldön is. A muzsikálás mellett örömteli elhivatottsága a hegedû- és kamarazene-tanítás. Minden gyerekkel adottságainak, személyiségének megfelelõen foglalkozik, a különös tehetségûeket pályára készíti fel. Legfontosabb számára, hogy tanítványainak élményt jelentsen a zenélés, miközben képességeiket fejleszti, és zenekultúrát ad át.


Furulya:

Illés Ferenc

A zenei indíttatást és az első útravalókat édesapjától kapta, majd szülőfalujából, a vajdasági Székelykevéről a pancsovai Jovan Bandur Zeneiskolába nyert felvételt előbb harmonika, majd klarinét szakra is. Érettségi után a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a szegedi Zenekonzervatóriumban folytatta tanulmányait, végül a győri Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett klarinéttanári diplomát. 1999 és 2001 között a németországi Karlsruhe Állami Zeneakadémiáján volt vendéghallgató. 2001-ben visszatért Magyarországra és azóta tanít furulyát, klarinétot, szaxofont, szintetizátort.

Tanárai voltak: id. Illés Ferenc harmonika   Székelykeve (Vajdaság, Szerbia)
Nikola Grujevski                               klarinét        Pancsova (Vajdaság, Szerbia)
Horváth László, Nemes András           klarinét        Budapest, Bartók Konzi
Török János, Maczák János               klarinét        Szeged, Zenekonzervatórium
Szabó András                                 klarinét        Győr, Liszt. Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Wolfgang Meyer, Otto Kronthaler      klarinét        Karlsruhe Állami Zeneakadémia (Németország)

Tanulmányai során számos mesterkurzuson vett részt különböző országokban:
Klasszikus klarinét     (Sabine Meyer, Rainer Wehle – Németország)
Jazz-kortárs klarinét   (Michael Riessler, Eddie Daniels – Németország)
Basszusklarinét          (Paolo de Gaspari – Olaszország)

Pedagógiai munkája mellett szabadúszóként számos zenekarban, együttesben szerepelt több európai országban. 2004-től a Rév-Komáromi Jókai Színház megbízott zenésze (Szegény Dzsoni és Árnika, A bor, Gazdag szegények, Lili bárónő), de játszott már több európai nagy színházban is (Budapesti Nemzeti, Thália, József Attila, Kassai Állami Színház, Wien Molière Theater, Veszprém, Belgrád stb.). Szólistaként számos klasszikus és kortárs mű előadója, kedveli a modern hangzást is.

Alapító tagja és vezetője a hazai „Sypus” Sípos Együttesnek (lsd. sypusmusic, Magyarország, 2011), továbbá alapító tagja a Clarone di Bandur clarinet ensemble együttesnek is (Szerbia, 2015).

Tanítványai és kollégái nyitott és kommunikatív személynek ismerik, probléma-megoldó és valódi csapatjátékos. Növendékeivel, valamint azok szüleivel is könnyen megtalálja a közös nevezőt, tanítványai között szép számmal akadnak olyanok is, akik a zenei pályát választották.

 

 

Népi ének:
Török-Ábrahám Brigitta
 2009-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszékének népi ének szakára. 2012 júniusában kiváló minõsítésû „népi ének elõadómûvész” diplomát szerzett. 2014 nyarán befejezte az egyetem mesterképzését, népi ének tanár diplomával rendelkezik. A Tarsoly Zenekar énekese. A vokális könnyûzenei stílusok nagy rajongója, mint a SoundShine Choir tagja és a
Ten-Singers együttes szopránja nem csak kedvelõje, mûvelõje is. 2012 szeptemberétõl iskolánk népi ének tanára. Fontosnak tartja a zenei alázatot; hivatásának érzi az autentikus népzene stílushû újjáalkotását és továbbadását; anyanyelvû népdalaink, népzenénk értékeinek, fontosságának és érvényességének közvetítését; a zenének, az éneklésnek a testi-lelki egészségben való kitüntetett szerepét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamburák
Pozsonyi Dávid

2012-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre, ahol népzeneszakon tamburát tanul! A bácskai Dusnok nevû faluból származik, ahol szintén rác nemzetiség él, így nem idegen neki a tököli többnemzetûség, mivel õ maga is rác származású. A tamburazene már fiatalként magával ragadta. 2008 óta a környéken népszerû délszláv/magyar táncházakat játszó Zabavna Industrija zenekar vezetõje, 2014 elsõ fele óta a budapesti Babra zenekar vezetõje, emellett tagja a Bajai tamburazenekar formációnak is. A tanítással célja a tamburazene és délszláv zene megszerettetése, népszerûsítése és a népies tamburajáték megõrzése.

 

 
 

 

 Grafika festészet:
  Kálmán Csilla
 Fiatal pályakezdõként 2004-tõl iskolánk tanára, valamint a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola rajz tanára.  A Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola rajz szakán, majd a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõmûvész szakán végzett, mûveit több kiállításon is bemutatta.

 

"Célom az elkövetkezõ években, hogy minél több tanítványom megismerkedjen a képzõmûvészet nyelvezetével. Az alkotás megtapasztalása, egy fantasztikus lehetõség arra, hogy kikapcsolja magát az ember a hétköznapok nehézségeibõl. Azok a dolgok, amik minket körbevesznek, visszahatnak ránk. Ha a minket körülvevõ környezet olyan, amiben jól érezzük magunkat, netán büszkék lehetünk rá, mert mi készítettük, vagy inspirál minket arra, hogy felülmúljuk a munkánkat, az a nap, már nem telt érzelmi, esztétikai szempontból hiába."

Szakmai tapasztalatok:

Magyar Állami Operaház díszletfestése
Magyar Tudományos Akadémia aranyozása, márványozása
Murális falfelstmények készítése
Sokszorosító grafikai eljárások (rézkarc, hidegtû, szitanyomat)

 

Fém- és zománcmûvesség:
Szilágyiné Nagy Csilla
 A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskolán, majd a Nyíregyházi Fõiskola rajztanári szakán végzett. Késõbb népi kismesterség szakoktatói vizsgát tett és a bõrmûvességet tanult. A Pöcök Hagyományörzõ Egyesület tagjaként számos rendezvényen és iskolákban ismerteti meg az embereket a hagyományos népi kismesterségekkel, szokásokkal és kultúrával. A tûzzománc technikákat 2 év alatt magánúton sajátította el.

 

 

 

 

 

 

 


Színjáték:

Dani Szilvia

1987óta dolgozik a Tököli Általános Iskolában, 12 éve gyógypedagógusként. Mindig is fontosnak tartotta a hátrányos helyzetû, tanulásban akadályozott gyerekek iskolai elõmenetelét és mûvészeti képzését. Úgy gondolja. hogy a fogyatékkal élõ gyerekek is képesek hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. 2014szeptembere óta a Károli Gáspár Református  Egyetem drámapedagógiai szakirányú továbbképzés hallgatója.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortárstánc:
Minden információt és hírt a Tököli Kortárs Moderntánc facebook oldalán találhatnak meg!

Horváth László

Tanulmányait a KISZ Központi  Mûvészegyüttes Stúdió tánckarában kezdte 1982 ben. Hivatásos elõadómûvészként 13 évig számos külföldi (27 ország) és hazai turnén, TV és show mûsorban vett részt. Ez idõ alatt néptánc oktatói szakképzettséget szerzett, majd 2000 - ben jazz tánc  pedagógusként végzett a Táncmûvészeti Fõiskolán.

Folyamatos oktatás és koreografálás területeken dolgozik azóta is. Ilyenek mint: Színház és Filmmûvészeti Fõiskola, Talentum Táncmûvészeti Iskola, Budapest Táncmûvészeti  Szakközépiskola.

2013 óta a „Szárny – nyitogató” modern tánc tanára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Néptánc:

Busch Ildikó
 1978-tól 1991-ig a néptáncot hivatásként mûvelte. A mai Talentum Együttes, majd a Budapest Táncegyüttes  tagjaként  tanult és dolgozott. Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán népi-játék, néptánc, hagyományismeret oktatói szakon végzett. Iskolánkban 2004-tõl  néptáncot,  népi játékokat tanít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akik nálunk tanítottak, s iskolánkat tudásukkal, tapasztalataikkal gyarapították:

Bartus Krisztina
Emõdi Györgyi
Geiger Lajos
Halász László
Hujber Tibor

Horváth Orsolya
Klineizel Ilona

Lakics Lászlóné
Matula Tünde
Pintér Tibor
Puha Ferenc
Puskás Andrea
Somogyi György
Szilágyi Györgyné (Gitta néni)
Törökné Koszik Ilona
Vakler Anna

Vonnák Kinga