Intézményvezető:

Nagyné Kovács Mariann - hegedűtanár
 A 2019-2020 tanévtől kezdődően az intézmény vezetője. Közoktatási vezető és pedogógus szakvizsga szakirányon 2018-ban államvizsgázott és szerzett szakképesítést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

Hegedűtanárként és előadóművészként 1982 óta dolgozik. A művészet, a kultúra közvetítésében széles külföldi és hazai tapasztalattal rendelkezik.
2005 óta Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola hegedű- és kamarazene- tanára.

 

A művészeti nevelés elkötelezettje, hiszen a zene, a tánc,  a képzőművészet, a színjáték gazdag tárházzal rendelkezik a gyerekek személyiségének fejlesztéséhez.
A művészeti iskola tanári közössége különös gondot fordít a tehetség kibontakoztatására, az alkotás örömének  megismertetésére.

 

 

 

Guthné Schneider Mária
 Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus.

1978 – tól a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában tanít, majd igazgatóhelyettes.

1999 – től Tanügyigazgatási szakértõ.

2001 - ben megalakítja a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskolát, melyet 2019-2020 tanévig vezet. A mûvészeti iskola az elmúlt 17 év alatt személyiségfejlesztõ, gyermekközpontú, a szülõk és a tanulók által szívesen választott intézményként mûködik.

2014 - től országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői tevékenység.

 

 

 

 

 

 

 

 Iskolatitkár, felelős adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

  Bednanics Jánosné (Judit)

Iskolá nkban az iskolatitkár feladatait látja el a kezdetek óta. Adminisztrációs munkája sokrétû, ugyanakkor a mûsorok, rendezvények segítõje is. A gyerekeket nagyon szereti, és segíti õket ahol tudja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanáraink:

  Szolfézs:

  Demeter Béla Istvánné (Marika)
 2002 óta tanít iskolánkban. 1983-ban szerzett diplomát Nyíregyházán, ének-zene szakon.1985-ben egy éves intenzív kurzuson vett részt Kecskeméten a Kodály Intézetben.10 évig tanult zongorázni, furulyázni, két évig fuvolázott.


 

 

 

 

 

 

  Zongora és szolfézs:

  Kósa Dávid
 1977. június 19-én, zenész családban születtem, Budapesten. 1991-ben felvételt nyertem a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium zongora tanszakára. 1992-tõl fölvettem az orgona fõtárgyat Elekes Zsuzsa növendékeként. 1996-ban zenei érettségimet orgona szakon szereztem meg. 1996-tól a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola hallgatója voltam ének-zene - egyházzene szakon. A négy év kiváló alkalmat nyújtott számomra, hogy kisebb-nagyobb csoportok elõtt szerepelhessek, és kommunikációs készségemet fejlesszem. Elsõ diplomámat 2000 tavaszán vehettem át.Ezt követõen a gyõri Széchenyi István Egyetemen folytattam tanulmányaimat orgona-szolfézs-kamaramûvész szakon Ruppert István irányítása alatt. Jelenleg, a tököli Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskolában tanítok zongorát, valamint a budapesti Weiner Leó Zeneiskolában szolfézst. 2014 – tõl a Zeneakadémia Liszt Kukac foglalkozásvezetõje vagyok. Az intézményekmellett számos magánnövendékkel is foglalkozom. A 2013-2014-es tanév folyamán az Oktatási Hivatal munkatársa voltam, mint mentor és vizsgáztató a gyakornokokat minõsítõ pilotprogramban. Rendszeresen játszom szólóesteken, rádiófelvételeken, kórus, vagy kamaraprodukció kísérõjeként. Közremûködtem többek között a Szombathelyi, valamint a Magyar Rádió Szimfonikus zenekarok hangversenyein. A klasszikus elõadó-mûvészettel párhuzamosan más stílusú zenei együttesekben is szerepelek, és zeneszerzéssel is foglalkozom. Az Oscar Díjas Szabó István rendezésében bemutatott Az Ajtó címû film zeneszerzõje vagyok. Fõ profilom a tanítás, és az ezzel szorosan összekapcsolódó új módszerek, lehetõségek kiaknázása. Ilyen például az Uniós pályázatot nyert „Zene Másképp” program.
http://davidkosa.com
http://www.cdbaby.com/cd/davidkosa
https://www.youtube.com/c/DavidKosapiano

 

 
 

 

  Harmonika:

  Demjén Gergely
2008-ban szer
 ezett harmonikatanár diplomát a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Tanárképzõ karán.

Harmonikát és kamarazenét 2007 óta tanít a "Szárny-nyitogató" Alapfokú Mûvészeti Iskolában.Célja a harmonika körzeti népszerûsítése, az alapfokú zenei mûveltség továbbadása és a tehetséges tanulók felkutatása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gitár:

  Hujber Tibor
 Közel 35 éve dolgozom a pedagógus pályán, ebből az utolsó 20 évet zenepedagógusként.  Nagyon szeretem hivatásomat, ma sem gondolkodnék más életpályában.
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében diplomáztam kitüntetéses eredménnyel.
Meglehetősen sok művészeti iskolában dolgoztam már gitártanárként az elmúlt 20 évben. Nagyon sok gitáros tanítvány fordult meg óráimon, így már jelentős tapasztalatokra tettem szert. Vannak tanitványaim, akik példámat követve szintén a zenei pályát választották hivatásuknak. Büszke vagyok rájuk, hisz munkám gyümölcsét látom bennük. De természetesen annak is nagyon örülök, ha valaki csak megszereti  és amatőr módon műveli a gitárzenét, vagy bármilyen zenét.
Zenei érdeklődésem széles körű, sok stílus érdekel, és szívesen tanítom is.  Persze központi helyen a klasszikus zene áll, de játszom könnyűzenét is. Vannak zenekaraim, szerveztem gitárduót, gitárkvártettet, szivesen vállalunk fellépéseket.

 

 

  Gitár:

  Halász László
A Liszt Ferenc
 Zenemûvészeti Fõiskolán végzett 1985-ben. Szendrey-Karper Lászlónál szerzett gitártanári diplomát.

29 éve a Budapesti Operettszínház szóló gitárosa, élete során szólistaként szinte egész Európában fellépett (Németország, Franciaország, Olaszország, Románia, Luxemburg, Svájc, Ausztria). Elismert hegedû-készítõ mester, hangszerein kiváló mûvészek játszanak. 2003-tól a tököli „Szárny-nyitogató” Mûvészeti Iskola tanára.

  

 

  

 

 

 

 

 

  Furulya:

  Vas Viktória
 Vas Viktória vagyok, 2002-ben kezdtem el zenei tanulmányaimat a
szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskolában, amit 2009-ben a budapesti Szent
István konzervatóriumban folytattam oboa szakon. 2014-től a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen tanultam, ahol 2017-ben lediplomáztam. Egyetemi
tanulmányaim alatt, illetve azóta több zeneiskolában is tanítottam, többek között
Zebegényben és Szigetszentmiklóson, ahol jelenleg is tanítok.

  

 

 

 

 

 

 

 

  Népi ének:

  Török-Ábrahám Brigitta
 2009-ben nyert felvételt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszékének népi ének szakára. 2012 júniusában kiváló minõsítésû „népi ének elõadómûvész” diplomát szerzett. 2014 nyarán befejezte az egyetem mesterképzését, népi ének tanár diplomával rendelkezik. A Tarsoly Zenekar énekese. A vokális könnyûzenei stílusok nagy rajongója, mint a SoundShine Choir tagja és a Ten-♭Singers együttes szopránja nem csak kedvelõje, mûvelõje is. 2012 szeptemberétõl iskolánk népi ének tanára. Fontosnak tartja a zenei alázatot; hivatásának érzi az autentikus népzene stílushû újjáalkotását és továbbadását; anyanyelvû népdalaink, népzenénk értékeinek, fontosságának és érvényességének közvetítését; a zenének, az éneklésnek a testi-lelki egészségben való kitüntetett szerep

 

 

 

 

 

 

 

  Tamburák

  Pozsonyi Dávid

2012-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre, ahol népzeneszakon tamburát tanul! A bácskai Dusnok nevû faluból származik, ahol szintén rác nemzetiség él, így nem idegen neki a tököli többnemzetûség, mivel õ maga is rác származású. A tamburazene már fiatalként magával ragadta. 2008 óta a környéken népszerû délszláv/magyar táncházakat játszó Zabavna Industrija zenekar vezetõje, 2014 elsõ fele óta a budapesti Babra zenekar vezetõje, emellett tagja a Bajai tamburazenekar formációnak is. A tanítással célja a tamburazene és délszláv zene megszerettetése, népszerûsítése és a népies tamburajáték megõrzése.

 

 

 

  Képzőművészet és Grafika-festészet :

  Kálmán Csilla
 Fiatal pályakezdõként 2004-tõl iskolánk tanára, valamint a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola rajz tanára.  A Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola rajz szakán, majd a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõmûvész szakán végzett, mûveit több kiállításon is bemutatta.

"Célom az elkövetkezõ években, hogy minél több tanítványom megismerkedjen a képzõmûvészet nyelvezetével. Az alkotás megtapasztalása, egy fantasztikus lehetõség arra, hogy kikapcsolja magát az ember a hétköznapok nehézségeibõl. Azok a dolgok, amik minket körbevesznek, visszahatnak ránk. Ha a minket körülvevõ környezet olyan, amiben jól érezzük magunkat, netán büszkék lehetünk rá, mert mi készítettük, vagy inspirál minket arra, hogy felülmúljuk a munkánkat, az a nap, már nem telt érzelmi, esztétikai szempontból hiába."

Szakmai tapasztalatok:

Magyar Állami Operaház díszletfestése
Magyar Tudományos Akadémia aranyozása, márványozása
Murális falfelstmények készítése
Sokszorosító grafikai eljárások (rézkarc, hidegtû, szitanyomat)

 

  Képzőművészet:

  Szilágyiné Nagy Csilla
 A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskolán, majd a Nyíregyházi Fõiskola rajztanári szakán végzett. Késõbb népi kismesterség szakoktatói vizsgát tett és a bõrmûvességet tanult. A Pöcök Hagyományörzõ Egyesület tagjaként számos rendezvényen és iskolákban ismerteti meg az embereket a hagyományos népi kismesterségekkel, szokásokkal és kultúrával. A tûzzománc technikákat 2 év alatt magánúton sajátította el.

 

 

 

 

 

 

 

  Színjáték:

  Dani Szilvia

1987óta dolgozik a Tököli Általános Iskolában, 12 éve gyógypedagógusként. Mindig is fontosnak tartotta a hátrányos helyzetû, tanulásban akadályozott gyerekek iskolai elõmenetelét és mûvészeti képzését. Úgy gondolja. hogy a fogyatékkal élõ gyerekek is képesek hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. 2014szeptembere óta a Károli Gáspár Református  Egyetem drámapedagógiai szakirányú továbbképzés hallgatója.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortárstánc:

Szkokán Zoltánné

Három éves koromban kezdtem klasszikus balettozni a kőbányai Pataky István Művelődési   Központban. 10 éves koromban ismerkedtem meg a Ritmikus Gimnasztikával, a       Ferencvárosi Torna Club színeiben, majd a Testnevelési Főiskola Sportegyesületében.
A Testnevelési Egyetemen 1992-ben diplomáztam. 1988-óta foglalkozom gyerekekkel, 1994. októbere óta vezetem a Ritmikus Gimnasztika edzéseket Tökölön.

2001-2013-ig tanítottam már a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskolában. Majd az általános iskolában helyezkedtem el testnevelőként. A 2019-20-as tanévtől újra irányítom a Kortárstánc tanszakot.

   

 

 

 

 

 

 

  Kortárstánc:

  Mihó Diána
 Mihó Diána vagyok, modern- Társastánc pedagógus, koreográfus, rekreációs szakedző. 1995-ben ismerkedtem meg a tánccal a Borisz Barbulszki által vezetett Alex Moore táncklubban, majd Ócsán a Fiesta TSE, ezt követően pedig Budapesten a Feeling TSE színeiben versenyeztem standard és latin tánckategóriában egyaránt. Tanáraimnak (Hájas Katalin, Huszta László, Keleti Andrea és Kovács Zoltán), nem csak a dobogós helyezéseket és a Budapest bajnoki címet köszönhetem, hanem elsősorban a tánc iránti rajongást, és az elhivatottságot, hogy az ő példájukat szem előtt tartva mindenkor tudásom legjavát adjam át tanítványaimnak.
2006-ban diplomáztam a Magyar Táncművészeti Főiskola modern társastánc szakán. 2004 óta tanítok a művészetoktatás keretein belül.
Tanítványaimmal az utóbbi években többször részt vettünk a Magyar Látványtánc Szövetség által rendezett versenysorozaton, ahol sok Európa bajnoki arany, és ezüstérmet hozunk el egyéni és formációs kategóriában egyaránt.
Meggyőződésem, hogy törtető, anyagias világunkban a táncnak ismét óriási szerepe van a harmóniát vesztett ember testi-lelki gyógyításában.
Ha a gyerekek szívesen járnak a foglalkozásokra és élvezik a mozgást, úgy érzem,
ez által mindenképp magabiztosabbakká és kiegyensúlyozottabbakká válnak.

A táncnak köszönhetően később sem hátrálnak meg, ha csalódások érik őket az életben, nem hódolnak be a káros szenvedélyeknek, hanem rátalálnak az igazi értékekre és harmonikusabb emberi kapcsolatokat tudnak majd kialakítani.  Táncpedagógusként ezért legfőbb feladatom a tánc megszerettetése, úgy, hogy a táncoló ember értékekre leljen, hogy boldog és harmonikus lehessen, és a tánc varázslatos misztériuma által az élet ne teher, hanem játékos kihívás legyen a számára.

 

 

  Néptánc:

  Busch Ildikó
 1978-tól 1991-ig a néptáncot hivatásként mûvelte. A mai Talentum Együttes, majd a Budapest Táncegyüttes  tagjaként  tanult és dolgozott. Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán népi-játék, néptánc, hagyományismeret oktatói szakon végzett. Iskolánkban 2004-tõl  néptáncot tanít.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akik nálunk tanítottak, s iskolánkat tudásukkal, tapasztalataikkal gyarapították:

Bartus Krisztina
Emõdi Györgyi
Geiger Lajos
Halász László
Horváth László

Horváth Orsolya
Illés Ferenc
Klineizel Ilona

Lakics Lászlóné
Matula Tünde
Pintér Tibor
Puha Ferenc
Puskás Andrea
Somogyi György

Szilágyi Györgyné (Gitta néni)
Törökné Koszik Ilona
Vakler Anna

Vonnák Kinga