Sok szeretettel köszöntjük a "Szárny-Nyitogató" Alapfokú Müvészeti Iskola honlapján!

 

„A gyönyörût szaporítani vágyunk,
hogy így örökké rózsálljon a Szép,
s emlékét, ha hull érettebb virágunk,
õrizhesse a zsenge ivadék"
 

(Shakespeare)

 

 

Tököl kb. 10000 lakosú Város a Csepel szigeten. A város életében meghatározó Budapesthez való közelsége, ill. sokszínû nemzetiségi múltja. A hétköznapokat a közösségek munkája teszi színesebbé. Nemzetiségi tánccsoport, horvát férfikórus, nemzetiségi német asszonykórus szereplései emelik az ünnepnapok fényét.

A városban régóta fogalmazódott az igény, hogy a hagyományok ápolására, a tehetségek felkarolására alakuljon egy alapfokú mûvészeti iskola. Ennek a nemes célnak az elindítását vállalta magára falunk szülötteként Ráckevei Anna színésznõ. Támogatásával létrejött a Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskola Alapítvány, melynek célja, a mûvészeti nevelés lehetõségeivel és eszközeivel intenzív személyiségfejlesztõ, gyermekközpontú, a szülõk és a tanulók által szívesen választott intézmény létrehozása. A mûvészeti iskola valamennyi mûvészeti ágban nagyon jó alapokra épített. Hagyományként szervezõdött Somogyi György, Aknay János, Puha Ferenc képzõmûvészeti tábora, ahol az alkotás és a filozófia, a hagyomány tisztelete és az új értékek kutatása, a szó és kép, a vizuális nyelvi forma és formába nem önthetõ nyelvi gesztus, a mester és tanítvány viszonylatokban keresett saját gondolat felkutatása volt a cél. Alkotótáboraikban kínálták a képzõmûvészet hagyományos, kísérleti és interdiszciplináris formáinak megismerését, valamint az ismerkedés elsõ, legnehezebb lépéseinek megtétele közben a biztos segítséget.

A városban mûködõ nemzetiségi énekkar, zenekar és tánccsoport országos hírnévnek örvendhet. Augusztus huszadikai ünnepségsorozat keretében nemzetközileg elismert folklór-fesztivál alkalmából mintegy 20 ország néptánc együtteseinek fellépései felejthetetlenek. Ezekre az alapokra építve vállaltuk fel 2000-ben a mûvészeti iskola szervezését, ami 2001 szeptemberében kezdte meg mûködését. A cél a tanulók mûvészeti ismereteinek, tudásának, készségeinek és képességeinek iskolarendszerû fejlesztése.

A választott szakon belül nyújtott speciális mûvészeti ismereteket és az alkotómunkával együtt járó pozitív élményekre alapozva járulunk hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához.

Az alapfokú mûvészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetõséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság alakítására.Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat a tanulók érdeklõdésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket, és alakítja készségeiket.

 

Iskolánk délutáni tanrend szerint mûködik.

Tanáraink felkészültek, speciális tudással, képességgel, fõiskolai egyetemi diplomával rendelkeznek.
Pedagógiai céljuk, hogy a gyerekek örömteli vidám, kreatív légkörben bonthassák ki tehetségüket. Kiemelt feladatunk, hogy bekapcsolódjunk az országos versenyeken való szereplésbe. Évente több alkalommal kiállításokat, fellépéseket szervezünk.

Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre, melyet városszerte elismernek.

 

Munkánk elismerésére örömmel vettünk át 2005. február 7-én Tököl Város Képviselõ-testületétõl kitüntetést:

„ A „Szárny – nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskolát
Tököl oktatásáért kifejtett kiemelkedõ munkájáért
Tököl Település Emlékéremben részesíti. „

Valamint az iskola eredményes mûködtetéséért a mûvészeti iskola igazgatója vehette át 2010. novemberében Tököl Város Képviselõ Testületétõl az emlékérmet:
„Tököl oktatásáért kifejtett kiemelkedõ munkájáért .

 

Az elmúlt években intézményünk 3 pedagógusa vette át kiemelkedõ munkájáért a Bonis Bona díjat.

 

Intézményünk  kiválóra minõsített mûvészetoktatási intézmény címet kiérdemelve, kiválóra akreditált tehetségpontként mûködik,  / 2016 óta európai tehetségpont/.
Térségi tehetségprogramokat, versenyeket, fesztiválokat, kiállításokat kínál a tököli gyermekeknek illetve a környezõ települések tehetséges diákjainak. 

Az intézmény hivatalos elnevezése: „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskola

 

Székhelye: 2316 Tököl, Aradi út 56
Adószám:18693537-1-13Számlaszám: 1010 3850 4627 9300 0100 0000

(tel.: 24-531-810) (fax:24-531-811)
(email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 Az intézmény OM azonosítója: 200049

 Az intézmény típusa: alapfokú mûvészetoktatási intézmény
 Az alapfokú mûvészetoktatás indításának idõpontja: 2001. szeptember 01.

 Mûvészeti ágak és tanszakok:Zenemûvészeti ág:

Kifutó rendszerben:(Klasszikus zene mûfaj)

zongora tanszak,

furulya tanszak,

harmonika tanszak,

gitár tanszak,

hegedû tanszak,   

Felmenõ rendszerben:(Klasszikus zene mûfaj)

Fafúvós tanszak: furulya

Akkordikus tanszak: harmonika, gitár

Billentyûs tanszak: zongora

Vonós tanszak: hegedû

Zeneismereti tanszak. szolfézs

(Népzene mûfaj)

Pengetõs tanszak: tamburák

Vokális tanszak: népi ének

 

Táncmûvészeti ág:Néptánc tanszak

Kortárstánc tanszak

 

Képzõ - és iparmûvészeti ág:Képzõmûvészet tanszak

Grafika és festészet tanszak,

Fém-és zománcmûves tanszak

 

Színmûvészeti ág:Színjáték tanszak

 

Az intézményben folyó képzés idõtartama: 12 évfolyamos

A képzés szakaszai: elõképzõ, alapfok, továbbképzõ

 Az intézménybe felvehetõ maximális tanulólétszám: 655 fõ

 Székhely: 2316 Tököl, Aradi út 56.

 

Telephelyek száma: 1. 2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66. /Tököl Város Mûvelõdési Ház/

2. 2316 Tököl, Kisfaludy u.2. /Weöres Sándor Általános Iskola/

 

Az intézmény fenntartója: „Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskola AlapítványSzékhelye: 2316 Tököl, Aradi út 56
Adószám:18691638-1-13

 Az intézmény alapítója:„Szárny-nyitogató” Alapfokú Mûvészeti Iskola Alapítvány

 Az intézmény igazgatójának neve: Nagyné Kovács Mariann

 Az iskola földrajzi mûködési területe:Tököl és környékérõl érkezõ gyermekek.

Az iskola alapító okiratának száma: AM 1981

 Mûködési engedélyének száma: 2339/16/2001

Mûködési engedély kiállítója:Dr. Szép Tibor fõjegyzõ